YAŞAM BECERİSİ KAZANMA YOLUNDA STRESİ YÖNETME12.sınıf öğrencilerimize yönelik olarak hem sınava hazırlık sürecinde hem de kişisel yaşantılarında beceri kazandırmak amacıyla 03 Ocak 2020 Cuma Günü Rehberlik Bölüm Başkanı ve 12.Sınıf Rehber Öğretmeni Hülya Baki Çelikyaman tarafından, “Stres ve Stresle Baş Etme Yöntemleri” konulu seminer verildi. Seminerde stresin düşünsel, duygusal, davranışsal ve bedensel belirtileri; olumlu ve olumsuz stres, üniversite yaşantısında ve gelecekte karşılaşılması muhtemel stres kaynakları, stresle ne tür yöntemlerle baş edilebileceği gibi konular üzerinde duruldu. Seminer, stresi azaltmada etkin bir yöntem olan nefes egzersizi ile sonlandırıldı.İSTEK İstanbul Eğitim Hizmetleri A.Ş.