HİSART İSTANBUL MÜZESİ GEZİSİİSTEK Uluğbey Anadolu Lisesi 11. sınıf öğrencilerimize yönelik 26 Aralık 2019 Salı günü Hisart İstanbul Müzesi’ne gezi düzenlendi. Farklı çağlar arasındaki empati ve gelişim bağını görebilmeleri açısından oldukça etkin bir kazanım yaratan bu geziyle öğrencilerimiz Orta Çağ’dan Yeni Çağ’a kadar pek çok sanatsal ve askeri materyalleri tarihi bilgi akışı içinde öğrenme şansı elde ettiler. Müzede, materyallerin konu çerçevesinde Uzak Doğu’dan Avrupa’ya kadar geleneksel ve modern dönem askeri giyimleri içinde ağırlıklı olarak Osmanlı ve Avrupa nizamları, silahları, askeri kültürü ve tarihsel süreç içerisindeki hikâyeleriyle oldukça geniş bir yelpaze sunulmuştur. 30 yıllık bir birikimin emeğiyle geliştirilmiş olan bu müze canlı tarih açısından ders bazında da en kazanımı yüksek müzelerin başında yer almaktadır. Öğrencilerimiz her çağın öne çıkan özelliklerini dinleyerek ve gözlemleyerek bu kazanımları aldılar. 


    
   
İSTEK İstanbul Eğitim Hizmetleri A.Ş.